{{ qty }}

Zásady používání souborů cookies

Informace o souborech cookie

Všechny webové stránky společnosti COMET využívají soubory cookie. Používáním této webové stránky a potvrzením souhlasu s těmito zásadami dáváte společnosti COMET svolení používat soubory cookie v souladu s podmínkami těchto zásad.

Soubory cookie jsou soubory, které webové servery odesílají do webových prohlížečů, a které jsou poté v prohlížečích uloženy.

Informace jsou následně odeslány zpět na server vždy, když si prohlížeč ze serveru vyžádá některou stránku. Webový server může touto cestou rozpoznat konkrétní webové prohlížeče a sledovat je. 

Existují dvě základní dělení souborů cookie: s platností po dobu relace a trvalé:

 • Soubory cookie platné po dobu relace se z počítače odstraní ihned po zavření prohlížeče.
 • Trvalé soubory cookie zůstávají uloženy v počítači až do jejich odstranění nebo do ukončení jejich platnosti.

Soubory cookie

Společnost COMET využívá na této webové stránce soubory cookie z následujících důvodů:

 • ke sběru dat o uživateli skrze nástroj Google Analytics,
 • pro zobrazení doporučení uživatelům, kteří již web dříve navštívili,
 • k určení totožnosti uživatele v případě jeho přihlášení (anonymní uživatelé tyto soubory cookie neobdrží),
 • k zachování uživatelova seznamu položek ke srovnání i do další relace,

Soubory cookie společnosti Google

Společnost COMET využívá nástroj Google Analytics, s jehož pomocí analyzuje používání této webové stránky. Google Analytics vytváří statické i jiné informace o používání webové stránky. K tomu využívá soubory cookie uložené v počítačích uživatelů. Vytvořené údaje o naší webové stránce se používají k tvorbě hlášení o používání webové stránky. Funkce souborů cookie společnosti Google jsou ve zkratce následující:

 • určení domény, která se bude hodnotit,
 • rozlišení jedinečných uživatelů,
 • zapamatování počtu a času předchozích návštěv,
 • zapamatování informací o zdroji komunikace,
 • určení začátku a konce relace,
 • zapamatování hodnot vlastních proměnných na úrovni návštěvníka. 

Společnost Google ponechá tyto informace uložené po dobu od 30 minut po 2 roky, a to v závislosti na typu souboru cookie. Zásady ochrany osobních údajů pro společnost Google naleznete na adrese http://www.google.com/privacypolicy.html

Zamítnutí souborů cookie

Většina prohlížečů umožňuje přijímání souborů cookie zamítnout. 

 • V prohlížeči Internet Explorer můžete zamítnout všechny soubory cookie kliknutím na možnosti Nástroje -> Možnosti Internetu -> Osobní údaje a nastavením úrovně „Nejvyšší“ pomocí dostupného posuvníku. 
 • V prohlížeči Firefox můžete upravit nastavení souborů cookie kliknutím na možnosti Nástroje -> Možnosti -> Ochrana soukromí.
 • V prohlížeči Safari můžete upravit nastavení souborů cookie kliknutím na možnosti Předvolby -> Osobní údaje.
 • V prohlížeči Chrome můžete upravit nastavení souborů cookie kliknutím na možnosti Nastavení -> Ochrana soukromí.

Zablokování všech souborů cookie bude mít negativní dopad na používání některých webových stránek.